Skjærgårds
NIKON D3 - 14 mm - f 2.8 - 1/25 sec - ISO 1000