Bø (IR)
NIKON D3 - 35 mm - f 5.6 - 2.5 sec - ISO 200